November 8

Սովորողի անհատական պլան

Անուն, ազգանուն –Ալեքսանդեր Փիրումյան

Դպրոց, դասարան –Արևմտյան դպրոց ,3․3

Երկարօրյա ծառայություն – չեմ օգտվում

Ինչպե՞ս եք գալիս դպրոց և ինչպե՞ս եք ծնողներս են բերում դպրոց) վերադառնում տուն ծնողներս են բերում դպրոց) (բնակվում եմ դպրոցին մոտիկ, օգտվում եմ դպրոցի երկկողմանի/միակողմանի տրանսպորտից, ծնողներս են բերում դպրոց) -ծնողներս են բերում դպրոց

Տանը լրացուցիչ անելու աշխատանքներ ընտրու՞մ եք –  ոչ

Ընտրությամբ գործունեության խումբ – մարմնամազություն

Լրացուցիչ խմբակների (պար, լող, կարատե, կիթառ… ) հաճախու՞մ եք, նշե՛ք վայրը –  Աբակուս, <<Իմ երազ>> խմբակ


Posted November 8, 2021 by alexandrpirumyan1 in category Մայրենի

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*